Profit Share бонус
Збільшіть свій депозит на 60%
при першому поповненні
roboforex бонус profit-share
100% Bonus
Отримайте 100%
від сплаченого спреду
100% бонус
Profit Share
Збільшуємо депозит на 60%
100% Bonus
Отримайте 100% від спреду
Брокерські послуги
Перевіреної якості
npbfx бонус
Welcome Bonus 30 USD
Зареєструйтеся та отримайте 30$
roboforex бонус 30$
Брокерські послуги
Перевіреної якості
Welcome Bonus
30 USD за реєстрацію

Валютний ризик у сучасних умовах

Валютний ризик у сучасних умовах

Наразі всі, хто має справу з валютою, повинні розуміти, що таке валютний ризик та як його враховувати. Це питання набуває особливої важливості у зв’язку з тим, що в сучасних умовах валютним ризикам піддаються не тільки комерційні організації, а й приватні особи. Насамперед це:

 • імпортери;
 • експортери;
 • банки;
 • кредитори;
 • позичальники;
 • валютні спекулянти й таке інше.

 На сайті tradernew.pro ми вже розглядали безліч питань, пов’язаних з валютними операціями, тому цілком логічним буде поговорити й про ризики, які супроводжують роботу з валютою.

Зміст:

Валютний ризик – це ймовірність отримання збитку

Якщо ми говоримо про ризик, то спочатку маємо на увазі невизначеність підсумкового результату. Працюючи з валютою ризикова складова зростає багаторазово. Тому і було запроваджено таке поняття як валютний ризик. Це поняття означає, що існує ймовірність отримання збитків внаслідок того, що курс валюти зміниться. При цьому не важливо, в який бік відбудеться зміна курсу:

 • Фінансові збитки експортера можуть статися внаслідок зниження курсу валюти платежу.
 • Імпортер ризикує втратити частину прибутку або отримати збитки, якщо курс валюти платежу зросте.
 • Трейдер внаслідок валютообмінних операцій може отримати збиток, як зі зростанням курсу валюти, так і з його падінням.

Імовірність таких втрат є об’єктивною реальністю, на які необхідно зважати. Тому заведено вважати, що валютний ризик є одним із найважливіших показників у роботі комерційних організацій та приватних осіб.

Види валютних ризиків

Види валютних ризиків

У сучасній економічній теорії валютні ризики умовно поділені на такі види:

 • Операційний валютний ризик. Цей вид валютного ризику може бути при торгових і фінансових операціях, пов’язаних з інвестуванням (довгостроковим кредитуванням). Можливий недоотриманий прибуток або збиток утворюється внаслідок тимчасового розриву між датою торгової операції та датою перерахування за неї грошей в іноземній валюті. Якщо на момент перерахування грошей утворюється несприятливий курсовий розрив, то сума виторгу буде значно меншою від тієї, яку передбачалося отримати у відповідність до початкових розрахунків.
 • Трансляційний ризик. Іноді цей вид валютного ризику називають балансовим. Пов’язано це з тим, що в такому випадку йдеться про перерахунок суми, що є на балансі організації або комерційної фірми з однієї валюти в іншу. Наприклад, такий перерахунок може здійснюватися для визначення валютного боргу позичальника. Якщо обмінний курс іноземної валюти змінився, то результат може бути не на користь компанії, яка взяла валюту в борг.
 • Економічний ризик. Валютний ризик цього виду проявляє себе у тому випадку, якщо курсові коливання іноземної валюти позначаються на економічному стані суб’єкта підприємницької діяльності. Наприклад, підприємство використовує імпортну сировину для виготовлення своєї продукції. Якщо ціна на цю сировину почне зростати, то це спричинить подорожчання кінцевого продукту, зниження конкурентоспроможності підприємства та погіршення його економічних показників.

Слід зазначити, що це класифікація справедлива для підприємств, основним видом діяльності яких є валютні операції. Такими операціями займаються комерційні банки. Тому про валютні ризики банку треба говорити окремо.

Валютний ризик банку

Валютний ризик банку

Комерційні банки є активними учасниками валютного ринку. Купівля та продаж іноземної валюти здійснюється ними регулярно:

 • Якщо банк виходить на ринок із наміром купити іноземну валюту, то у нього присутні вимоги до угоди щодо придбання необхідної кількості валюти.
 • При продажу валюти банк перебирає зобов’язання надати певний обсяг валюти контрагенту у встановлені терміни.

У разі наявності паритету між вимогами та зобов’язаннями банку його валютна позиція вважатиметься закритою. Якщо ж є дисбаланс у вимогах та зобов’язаннях учасника валютного ринку, то валютна позиція банку буде відкритою. Розуміння цього набуває особливої важливості у зв’язку з тим, що валютний ризик та валютна позиція є взаємопов’язаними поняттями.

При відкритій позиції валютний ризик банку стає більшим, оскільки на неї можуть впливати різні ринкові та неринкові чинники. Розрізняють кілька видів валютних ризиків, пов’язаних із валютною позицією:

 • Курсовий ризик. Негативна динаміка курсу іноземної валюти до моменту закриття валютної позиції може призвести до суттєвих збитків банку.
 • Відсотковий ризик. Цей вид ризику пов’язані з можливою зміною відсоткових ставок на відкриті валютні позиції.
 • Кредитний ризик. Такий ризик фінансових втрат виникає у разі непогашення відкритої позиції однієї зі сторін угоди.
 • Суверенний ризик. Це ризик того, що відбудеться втручання у роботу валютного ринку із боку державного органу регулювання. Імовірність такого втручання існує, і може призвести до негативних наслідків у роботі будь-якого комерційного банку.

Валютний ризик у міжнародних розрахунках також лягає на плечі комерційних банків. Тому, зі свого боку, вони роблять все можливе для того, щоб знизити ризикову складову в роботі з іноземною валютою. Цьому питанню повинні приділяти особливу увагу всі суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують операції з іноземною валютою та залежать від її курсу.

Валютний ризик та методи його регулювання

Валютний ризик та методи його регулювання

В умовах вільного ринку валютний ризик буде присутній у всіх операціях, пов’язаних із тією чи іншою валютою, оскільки курс її непостійний. Що ж треба робити для мінімізації такого ризику і які існують методи його регулювання?

Тепер існує безліч методик, використання яких дозволяє суттєво знизити планку валютного ризику. Умовно їх розбивають на великі групи:

 1. Внутрішні. Методи управління ризиками у межах одного підприємства чи компанії вважатимуться внутрішніми. Вони можуть складатися з таких організаційних процесів:
 • Закривати валютну позицію щодо купівлі потрібної валюти обсягом, що дозволяє укладати довгострокові експортні та імпортні контракти.
 • Проводити попереджувальну корекцію цін (у національній валюті) на продукцію, що випускається з урахуванням курсових коливань на валютному ринку.
 • Здійснювати диверсифікацію на етапі підписання довгострокових контрактів. Тобто договори необхідно підписувати з можливістю їх виконання у різних валютах, що мають різноспрямовану тенденцію курсових змін.
 • Використовувати під час укладання контракту валютне застереження. На практиці валютне застереження буває двох видів, і містить в собі таку інформацію:
 • У всіх розрахунках між сторонами використовувати лише «тверду» валюту.
 • При здійсненні платежів переглядати вартість контракту з урахуванням зміни курсу погодженої сторонами валюти.
 1. Зовнішні. До зовнішніх методів управління ризиками відносять такі:
 • Термінові валютні операції на міжбанківських ринках чи на біржах. Це можуть бути ф’ючерсні, форвардні чи опціонні контракти.
 • Страхування. Цей метод управління ризиками найбільше застосовується на практиці. Для його реалізації здійснюються фінансові операції, що дозволяють компенсувати можливі збитки від несприятливих змін валютного курсу. До таких операцій належать:
 • Операції хеджування, які найчастіше зводяться до відкриття термінових валютних угод.
 • Валютний своп Форекс або дві однакові, але різноспрямовані угоди з різними термінами виконання.
 • Неттінг. Це метод максимального скорочення кількості валютних операцій шляхом їхнього укрупнення.
 • Прискорення або уповільнення платежів в іноземній валюті під час сильної волатильності на валютному ринку.

Існують інші методи регулювання валютних ризиків. Не важливо, який із цих методів використовувати на практиці. Головне, щоб ефект від такого регулювання був найбільшим.

Відповіді на популярні питання щодо валютних ризиків

Валютний ризик – це можливість фінансових втрат, пов'язаних із коливанням курсу валют. Найбільш схильні до валютних ризиків експортери та імпортери, банки, кредитори та їх клієнти. Суть цього ризику полягає у втраті реального капіталу, внаслідок стрибків на валютному ринку, і поділяється на операційний, трансляційний та економічний.
Цілком уникнути валютного ризику – не можна. Але мінімізувати втрати можна за допомогою поділу фінансових активів у багато валютні кошики. Таким чином, у разі втрати частини коштів пов'язаних з одним грошовим знаком, підприємець зберігає іншу частину фінансів у безпеці. Трейдерам та брокерам для зниження фінансових ризиків рекомендується використовувати хеджування.
Для зниження валютних ризиків необхідно звернутися до основ трейдингу. Фундаментальний і технічний аналіз ринку валют, дозволяє спрогнозувати рівень ризикованості угоди чи її відстрочення. У разі неможливості провести аналіз самостійно, рекомендується звернутися до експертів, фінансових компаній або трейдерів-професіоналів.
Валютний ризик розраховується двома методами: VaR-тестинг, і за стресовим індексом. Кожен із видів розрахунку, має довгий ланцюжок розрахунків, але має свої плюси та недоліки. Вар-тестинг не бере на розгляд багато факторів пов'язаних із впливом фізичних покупців, а Стрес-тестинг не бере на розгляд фінансові та біржові активи.
У сучасному світі, валютним ризикам піддаються всі, від фінансових корпорацій до фізичних осіб. У зоні найвищого ризику знаходяться імпортери та експортери, які стикаються з конвертацією валюти. На другому місці – банки й кредитні організації, далі йдуть біржові гравці та інші категорії людей, робота яких пов'язана з валютними операціями.

Автор статті: Владимир Морозов рекомендує брокера BitGet (Бітгет)

Сподобалася стаття?
Поділися нею в соціальних мережах:
Коментарі

Нажаль відгуки до цієї статті поки відсутні

Залишіть Ваш відгук

Статус відгуку *
 • Позитивний
 • Негативний
 • Нейтральний
Ваша оцінка *